Dobrodošli na oficijalni sajt VINIS-a!

Institut VINIS je Virtuelni naučnoistrživački institut...

Institut se bavi proučavanjem i primjenom svih prirodnih materijala koji su primjenljivi u poljoprivredi i ishrani (minerali, vazduh, voda, biljke, prirodni produkti ili produkti metabolizma, energije i opšta kretanja i strujanja) koji će uticati na uspostavljanje prirodne ravnoteže, održavanje i razvoj svih pojavnih oblika života na planet, uspostaviti prirodnu ravnotežu i obezbijediti prosperitet sveukupnog života na planeti.

Najviše se zalaže za ekološke materijale kojih je najviše i naefikasnije su primjenljivi minerali, od kojih su u sadašnjem centru pažnje Kalciti, Dolomiti, Fosfati, Bariti, Tufovi, Zeolitisani tufovi, Voda, vazduh i biljke koje imaju ulogu uspostave ravnoteže u populacijama i održanje nesmetanog i jednakog lanca ishrane kao lanca održanja života.Sjedište Instituta VINIS je u Banja Luci, u Republici Srpskoj, u BiH, u ulici Cara Lazara br. 41

Restoran zdrave hrane je u Banja Luci, u ulici Brace Potkonjaka br. 2 (klikni na link za mapu) /// preko puta dvorane "Obilićevo"

Telefon: ++387 51 924-849

Mobilni: ++387 65 495-228 i ++387 63 999-885

E-mail: zelenestaze@blic.net

Facebook profil

Skype: Vinis

Vinis Beograd

Saznajte više o VINIS-u…

Mapa sajta…

Vidi: Slika ječmenih izdanaka

 

Novo: Ljekovitost ječmenih izdanaka

 

Novo: Zlosutne bolesti

 

Novo: Pročitajte odličan tekst o sirovojelstvu objavljen na mondo.ba

 

Novo: Slavko Crnić pokreće blog - klikom na ovaj link možete pogledati blog

 

Novo: Proizvodi VINIS-a - prezentacija !!!

 

Oglas: Institut VINIS Banja Luka objavljuje OGLAS o početku primanja narudžbi za Ekološka mineralna đubriva KALDOZEOL‐G, KALGUAN i GUANO za povrće, voće, rasad, plasteničku i stakleničku proizvodnju i proizvodnju na otvorenom za sjetvenu sezonu 2016.godine !!!

 

Vijest: Institut VINIS ponovo osvojio zlatnu plaketu i diplomu na Međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva "Tesla fest-u" održanom u Novom Sadu, u oktobru 2015. godine

 

Novo: Slavko Crnić u emisiji "Dobri ljudi" - maj 2015. (video: youtube)


Fotografije sa snimanja emisije "Dobri ljudi"

 

Novo: Slavko Crnić na RTRS-u, u emisiji: "U Fokusu" - 18.06.2015. (video: RTRS)

 

Novo:
Program izljecenja hranom-primjenjljiv kod karcinoma

 

Novo: Predavanja: Hrana je lijek!

 

Novo: Pažnja paraziti !!!

 

Radio intervju na "Nes" radiju sa Slavkom Crnićem (voditelj Nataša Margetić) u emisiji "Pomalo lično"

Poslušajte radio intervju koji je na "Nes" radiju (Banja Luka) sa Slavkom Crnićem vodila Nataša Margetić. Dovoljno je kliknuti na sivi trokutić koji pokazuje udesno na tamnoj traci (prva ikonica sa lijeve strane) - kako bi pokrenuli reprodukciju! Pritiskom na drugu ikonicu kockice možete sadržaj zaustaviti. Na trećoj ikonici možete pojačati ili smanjiti ton, a na četvrtoj možete da se krećete naprijed ili nazad u sadržaju!

Poslušajte šta Slavko Crnić ima da kaže na temu sirove hrane, hrane koja nije termičkim ili nekim drugim postupcima uništena, te kakvo dejstvo takva hrana ima na naše zdravlje (za razliku od ove konvencionalne koju konzumiramo)!

Prvi dio - zašto jesti sirovu hranu?Drugi dio - o bolestima i životnim odlukama

 

Institut VINIS, organizuje radionice na sljedeće teme:

Ishrana prijesnom hranom sa praktičnom obukom pripreme prijesnih obroka


Upotreba zeolita, suplementa uz hranu i lijekove, za detoksikaciju organizma, održavanje zdravlja i u pripremi hrane i


Duhovne vježbe i značaj ishrane za duhovno uzdizanje i zdravlje


Više…        Gdje je ulica Brace Potkonjaka 2

ZEOLITI, KALCITI, DOLOMITI...

Šta su zeoliti?

Zeoliti su kristalni hidratisani alumosilikati. Sastavljeni su iz elemenata I i II grupe periodnog sistema. Sadrže natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum barijum i karakteristične mikroelementa i elemente u tragovima potrebne živom organizmu: biljkama, životinjama i čovjeku. Više…

kalciti | dolomiti

Saznaj više o zeolitima…

 

Knjige, časopisi, članci, vijesti...

Knjige

Za početak predstavljamo knjigu gospodina Slavka Crnića. Na ovom linku možete pogledati i pročitati njegovu knjigu "Liječenje hranom"! Da bi mogli pogledati/pročitati pomenutu knjigu na svom računaru morate (i vjerovatno imate) imati instaliran program Acrobat Reader (kada kliknete na ovaj link nakon otvaranja stranice kliknite na narandžasto dugme i pratite upustva) ili Foxit Reader (nakon klika na ovaj link kada se otvori nova stranica kliknite na žuto dugem i pratite uputstva)! Više…

Časopisi

LJEKOVITO DJELOVANJE AKTIVIRANOG KLINOPTILOLITA: "Proizvoljna tumačenja načina djelovanja aktiviranog (TMO) zeolita, nastojanje da se unese zabuna sa aspekta „teorije o pametnom mineralu“ i neodgovorne teorije o zeolitima, me navode da objavim ovaj tekst, koji pojašnjava moć i djelovanje TMO klinoptilolita. ..." Pročitaj časopis…         Više…

Članci


Zeolit K-96 u pripremi i detoksikaciji hrane

Djelovanje zeolita K-96 kod glavobolja i migrena

Zeolit - efikasni sanator neprijatnih i bolesnih stanja

Ljekovito djelovanje aktiviranog klinoptila u ljudskom organizmu

Paraziti


Više…

Vijesti

Institut VINIS, na Međunarodnoj izložbi inovacija i novih tehnologija TESLAFESTU u Novom Sadu (održanoj od 12.-15.10.2013.) dobio zlatnu medalju za nove tehnologije i nove proizvode!!! Više…

Cilj ovog web sajta:


Informacija sa sajta imaju za cilj da promovišu zdrav život, zdravu životnu sredinu i zdrav pristup i osvješćenje u vezi svih djelatnosti ljudskog roda. Ovdje će biti riječi, uglavnom o prirodnim materijalima koji su ili će biti za poljoprivredu i ishranu, za poljoprivredu kao temelj stvaranja novih vrijednosti koje su direktna ili indirektna hrana.

Ukoliko budemo imali prirodno proizvedenu hranu uz dodatke prirodnih materijala, izbijamo tlo ispod nogu svih savremenih bolesti, prestajemo s remećenjem ekološke ravnoteže i prestajemo ugrožavati životnu sredinu. Prestajemo rezati granu na kojoj stojimo!

Na ovoj planeti je nastao život i sve je postalo kada su se prirodni materijali rastvorili i počeli stvarati jedinjenja i smješe minerala, pomoću vode i vazduha kao drugih vidova mineral (vazduh je gasovito stanje, voda tečno stanje mineral). Sve je išlo svojim tokom do upotrebe hemijskih sredstava i želje da se stvori više prinosa od prirodnih potencijala zemljišta. Tog dana je, bez ikakve potrebe počela erozija, zagađenje i prebrzo korištenje resursa, što će nam se debelo osvetiti.

Zašto?

Hrane je dovoljno iz prirodnih prinosa, ali smo se orjentisali na hranu koja ne podržava fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Nije dovoljno hrane (proizvoda) da bi se nagomilavala, uništavala njena vrijednost u skladištima i u fabrikama. Nije dovoljna prirodna hrana da se stvori profit. U toj trci se izgubio čovjek, izgubilo zdravlje resursa od kojeg sve polazi i kome se vraća, a to je ljudski faktor.

Čovjek je postao brojka, potrošačka jedinica, generator dobiti i profita maloj grupi ljudi. On, čovjek najviše odgovara lobiju ako je stalno NAPOLA, napola gladan, napola zdrav, napola svjestan, napola…, napola…

Pokušaćemo vas uvjeriti da čovjek može biti u skladu sa prirodom samo ako bude istu razumio i ako u svom interesu i interesu prirode radio procese koje inače radi priroda! Ukoliko želimo više hrane, veće prinose, prečac kojeg sada koristimo pomoću hemije i neprirodnih stvari je prečac u ambis!

Mi treba samo da povećamo koncentaciju mineral, kojih je prirodnim putem dotok usporen zbog enormnih prinosa na slabom potencijalu, a to smo postizali dodavajuži hemiju i izazivajući promjene u korist kvantiteta i na štetu kvaliteta. Neke biljke su prestale i ličiti prirodnim, podržane vještačkim počele su proizvoditi to što mogu, a to što donesu više nije hrana nego da jeste.

To svakim danom dokazujemo ogledima i eksperimentima, pa da bi povećali prinos na konvencionalan način, dodajemo tone za par procenata prinosa (kvalitet niko i ne spominje) dok povećavajući prirodne dodatke-minerale, koji su izdvojeni i koncentrisani u stijenama, nije rijetko da se dobiju prinosi veći i za 100%, uz kvalitet koji već decenije nije niko vidio, uz mirise i ukuse koje današnja generacija osjeća samo ako su dodati proizvodu kao hemijski dodaci, naravno oni ne podržavaju zdravlje.

Dakle ovdje će biti riječi u čudnim moćima kalcita, dolomite, zeolita, krečnjaka, glina i ostalih rijetkih mineral, koji kada se pravilno obrade, pravilno i po principima prirode izmiješaju i dodaju biljci, životinji ili životnoj sredini, daju iskonski izgled i značaj tlu, biljci, živim bićima i čovjeku!

Samo na ovaj način, sreća i sklad se mogu nasmijati i veselo zaplesati zajedno sa čovjekom!

Angažovani naučno-istrživački radnici instituta VINIS će dati maksimalan doprinos za ostvarenje ovih i drugih humanih i prirodno postavljenih ciljeva!

Informacije sa sajta imaju takođe za cilj da promovišu upotrebu zeolita naročito kod građanstva jer je danas očigledno vidljivo da se svaki čovjek nalazi pod teškim negativnim uticajem toksičnih hemijskih elemenata.

Taj uticaj dolazi kako od poljoprivrednih proizvoda (hrane koju konzumiramo) koji su tretirani visoko opasnim hemijskim jedinjenjima, ali i kozmetikom, okružujućim predmetima koji su toksični (plastika, aluminijum, olovo, živa), medicinskim preparatima koje unosimo kao lijekove (a koji to nisu), vakcinisanjem (živa), izduvni gasovi (naročito u gradskim sredinama) od transportnih sredstava, te posebno na radnim mjestima na kojima se sve češće susrećemo s toksičnim sredstvima i sl.