Kontaktna stranica VINIS-a!

Klikni na ovaj link kako bi vidio krupniju mapu i lakše odredio gdje je sjedište Instituta!

Na ovom linku možete vidjeti dinamičnu, pokretnu mapu (sa zoom-in-om i zoom-out-om)!

Sjedište Instituta VINIS je u Banja Luci, u Republici Srpskoj, u BiH, u ulici Cara Lazara br. 41. označeno znakom "x".

Telefon: ++387 51 924-849

Mobilni: ++387 65 495-228 i ++387 63 999-885

E-mail: zelenestaze@blic.net

Skype: Vinis

Saznajte više o VINIS-u…
Sva polja moraju biti obavezno popunjena:

    3TCYE   

Cilj ovog web sajta:


Informacija sa sajta imaju za cilj da promovišu zdrav život, zdravu životnu sredinu i zdrav pristup i osvješćenje u vezi svih djelatnosti ljudskog roda. Ovdje će biti riječi, uglavnom o prirodnim materijalima koji su ili će biti za poljoprivredu i ishranu, za poljoprivredu kao temelj stvaranja novih vrijednosti koje su direktna ili indirektna hrana.

Ukoliko budemo imali prirodno proizvedenu hranu uz dodatke prirodnih materijala, izbijamo tlo ispod nogu svih savremenih bolesti, prestajemo s remećenjem ekološke ravnoteže i prestajemo ugrožavati životnu sredinu. Prestajemo rezati granu na kojoj stojimo!

Na ovoj planeti je nastao život i sve je postalo kada su se prirodni materijali rastvorili i počeli stvarati jedinjenja i smješe minerala, pomoću vode i vazduha kao drugih vidova mineral (vazduh je gasovito stanje, voda tečno stanje mineral). Sve je išlo svojim tokom do upotrebe hemijskih sredstava i želje da se stvori više prinosa od prirodnih potencijala zemljišta. Tog dana je, bez ikakve potrebe počela erozija, zagađenje i prebrzo korištenje resursa, što će nam se debelo osvetiti.

Zašto?

Hrane je dovoljno iz prirodnih prinosa, ali smo se orjentisali na hranu koja ne podržava fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Nije dovoljno hrane (proizvoda) da bi se nagomilavala, uništavala njena vrijednost u skladištima i u fabrikama. Nije dovoljna prirodna hrana da se stvori profit. U toj trci se izgubio čovjek, izgubilo zdravlje resursa od kojeg sve polazi i kome se vraća, a to je ljudski faktor.

Čovjek je postao brojka, potrošačka jedinica, generator dobiti i profita maloj grupi ljudi. On, čovjek najviše odgovara lobiju ako je stalno NAPOLA, napola gladan, napola zdrav, napola svjestan, napola…, napola…

Pokušaćemo vas uvjeriti da čovjek može biti u skladu sa prirodom samo ako bude istu razumio i ako u svom interesu i interesu prirode radio procese koje inače radi priroda! Ukoliko želimo više hrane, veće prinose, prečac kojeg sada koristimo pomoću hemije i neprirodnih stvari je prečac u ambis!

Mi treba samo da povećamo koncentaciju mineral, kojih je prirodnim putem dotok usporen zbog enormnih prinosa na slabom potencijalu, a to smo postizali dodavajuži hemiju i izazivajući promjene u korist kvantiteta i na štetu kvaliteta. Neke biljke su prestale i ličiti prirodnim, podržane vještačkim počele su proizvoditi to što mogu, a to što donesu više nije hrana nego da jeste.

To svakim danom dokazujemo ogledima i eksperimentima, pa da bi povećali prinos na konvencionalan način, dodajemo tone za par procenata prinosa (kvalitet niko i ne spominje) dok povećavajući prirodne dodatke-minerale, koji su izdvojeni i koncentrisani u stijenama, nije rijetko da se dobiju prinosi veći i za 100%, uz kvalitet koji već decenije nije niko vidio, uz mirise i ukuse koje današnja generacija osjeća samo ako su dodati proizvodu kao hemijski dodaci, naravno oni ne podržavaju zdravlje.

Dakle ovdje će biti riječi u čudnim moćima kalcita, dolomite, zeolita, krečnjaka, glina i ostalih rijetkih mineral, koji kada se pravilno obrade, pravilno i po principima prirode izmiješaju i dodaju biljci, životinji ili životnoj sredini, daju iskonski izgled i značaj tlu, biljci, živim bićima i čovjeku!

Samo na ovaj način, sreća i sklad se mogu nasmijati i veselo zaplesati zajedno sa čovjekom!

Angažovani naučno-istrživački radnici instituta VINIS će dati maksimalan doprinos za ostvarenje ovih i drugih humanih i prirodno postavljenih ciljeva!

Informacije sa sajta imaju takođe za cilj da promovišu upotrebu zeolita naročito kod građanstva jer je danas očigledno vidljivo da se svaki čovjek nalazi pod teškim negativnim uticajem toksičnih hemijskih elemenata.

Taj uticaj dolazi kako od poljoprivrednih proizvoda (hrane koju konzumiramo) koji su tretirani visoko opasnim hemijskim jedinjenjima, ali i kozmetikom, okružujućim predmetima koji su toksični (pastika, aluminijum, olovo, živa), medicinskim preparatima koje unosimo kao lijekove (a koji to nisu), vakcinisanjem (živa), izduvni gasovi (naročito u gradskim sredinama) od transportnih sredstava, te posebno na radnim mjestima na kojima se sve češće susrećemo s toksičnim sredstvima i sl.