369 je Teslin princip uspješnosti i sreće koju donosi svaki projekat.


TO SE U NAUCI PO TESLI ZOVE „ZLATNI PRESJEK“. To je princip zavojnice koja je kod SVEMIRA, NASTANKA SVEGA U SVEMIRU I POREDAK KOD SVAKOG ŽIVOG BIĆA a najbolje se vidi kod sjemena suncokreta, kod zavoja organa kod puža i kod svakog cvijeta.

AKO PRETPOSTAVLJATE DA ĆE NOVI PROIZVOD BITI USPJEŠAN, PRIHVATLJIV OD LJUDI, MORA BITI POSTAVLJEN PO PRINCIPU „ZLATNOG PRESJEKA“ NOMUNARNI PRIKAZ SA BROJEVIMA 3, 6 I 9 ili brojem „369“. zato je oznaka svih naših proizvoda „369“. Početni korak stvaranja novog proizvoda se kroz planiranje sirovina mora zadovoljiti princip „ZLATNOG PRESJEKA 369“
To je osnovni princip rada i stvaranja Instituta VINIS, koji je isti u osnovi princip „369“.

Komplet „7 SREĆA“ ima simbol 7 sreca koju donosi svakoj osobi sreću, ljepotu i zdravlje! Osam prizvoda je u simbolu „BESKONAČNO“ što znači da to traje beskonačno. SERUM od eteričnih ulja je DEVETI proizvod koji je poklon onom ko kupi „7 SREĆA“ a devetka je vrh nivoa DUHOVNOSTI!
  • Uvijek razmišljaj da je nivo do 3  (trojka) sve materijalno u vama i oko vas – u SVEMIRU!
  • Nivo od trece dimenzije do šestog nivoa je sav život, sve što se kreće, raste i ponovno se rađa kao ista vrsta, isti materijal ista pojava.
  • Najviši nivo je duhovni nivo od nivoa 6 (šest) do 9 deveti nivo. To je sopstveno čovjeku i nivo ljudskog bića!
  • Nivoi iznad 9 su visoki nivoi koje čovjek zove nivo BOGOVA.